18 - 02 - 2019

Dharama hamārā bandhu hai,
sakhā sahāyaka mīta.
Caleṅ Dharama kī rīta hī,
rahe Dharama se prīta.
Klausytis

Dhamma yra mūsų šeima,
Partnerė, pagalbininkė, draugė.
Eikime Dhammos keliu,
Iš širdies ją mylėkime.

–S.N. Goenka