Za 2018-10-23

Anekajātisaṃsāraṃ
sandhāvissaṃ, anibbisaṃ
gahakāraṃ gavesanto;
dukkhā jāti punappunaṃ.
Gahakāraka! Diṭṭhosi.

Puna gehaṃ na kāhasi.
Sabbā te phāsukā bhaggā,
gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ.
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ:
taṇhānaṃ khayamajjhagā.
Slušaj

Kroz mnoge živote lutah samsarom,
tražeći, a ne nalazeći graditelja tela ovoga.
Bolno je zaista preporađanje.

O graditelju, najzad te opazih!
Nikada više ovu kuću graditi nećeš!
Svaki ti oslonac nestade, slomljen je stub nosač.
um do neuslovljenog dosegnu,
sve žudnje su ugašene.

Dhammapada 11.153, 11.154
Vidi pāli tekst na Tipitaka.org
The Discourse Summaries by S.N. Goenka
Detalji o knjizi