Za 2017-06-24

Maraṇenapi taṃ pahīyati
yaṃ puriso mamidanti maññati.
Etampi viditvā paṇḍito,
na mamattāya
nametha māmako.
Listen: http://host.pariyatti.org/dwob/sutta_nipata_4_812.mp3

Na samrti čovek napušta
sve ono što je nazivao “moje”.
Shvatajući ovo, mudrac
ne treba da bude očaran
onim što naziva “moje”.

Sutta Nipāta 4.812
Vidi pāli tekst na Tipitaka.org
Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu