Za 2017-10-23

Saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ
Dhammo suciṇṇo sukhamāvahāti.
Saccaṃ have sādutaraṃ rasānaṃ.
Paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭhaṃ.
Slušaj

Poverenje je najveće čovekovo blago na svetu ovome.
Učenje, dobro praktikovano, donosi sreću.
Istina je najslađa među ukusima.
Za onog ko živi sa mudrošću kažu da živi najbolje.

Sutta Nipāta 1.184
Vidi pāli tekst na Tipitaka.org
Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu